RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  1. Małgorzata Witkowska – przewodniczący
  2. Mirosław Mikusek – z-ca przewodniczącego
  3. Angelika Łukasiewicz – sekretarz

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
79823000070021639720180001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 50,00zł. (W przypadku kolejnego dziecka z rodziny 25,00zł.)

L.p Nazwisko i imię rodzica Klasa
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Marlena Falęcka 0a
2. Milena Sot 0b
3. Agnieszka Zych I
4. Małgorzata Witkowska IIa
5. Anna Ziółkowska IIb
6. Angelika Łukasiewicz III
7. Agnieszka Owczarzak IV
8. Katarzyna Kulesza V
9. Justyna Kubiak VI
10. Małgorzata Sokołowska VIIa
11. Monika Wolska VIIb
12. Mirosław Mikusek VIIIa
13. Monika Kalman VIIIb