RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  1. Małgorzata Witkowska – przewodniczący
  2. Katarzyna Kulesza – z-ca przewodniczącego
  3. Angelika Łukasiewicz – sekretarz
  4. Bogumił Kolczyński – skarbnik

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
79823000070021639720180001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 50,00zł. (W przypadku kolejnego dziecka z rodziny 25,00zł.)

 

 

L.p Nazwisko i imię rodzica Klasa
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Kolczyński Bogumił 0a
2. Wronowska Kamila 0b
3. Kolczyńska Agata I
4. Zych Agnieszka II
5. Witkowska Małgorzata IIIa
6. Ziołkowska Anna IIIb
7.  Łukasiewicz Angelika IV
8. Miłoszewska Jolanta V
9. Kulesza Katarzyna VI
10. Kubiak Justyna VII
11. Sokołowska Małgorzata VIIIa
12. Jeziak Sylwia VIIIb