RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  1. Małgorzata Witkowska – przewodniczący
  2. Katarzyna Kulesza – z-ca przewodniczącego
  3. Angelika Łukasiewicz – sekretarz
  4. Małgorzata Sokołowska – skarbnik

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
79823000070021639720180001

Przy wpłatach składki na Radę Rodziców należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Zgodnie z decyzją Zarządu Rady Rodziców wysokość składki wynosi 50,00zł. (W przypadku kolejnego dziecka z rodziny 25,00zł.)

 

 

L.p Nazwisko i imię rodzica Klasa
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Kolczyńska Agata 0a
2. Grabowska Anna 0b
3. Sobiesiak Aneta 0c
4. Wolska Monika I
5. Piekarczyk Anna II
6. Jabłońska Katarzyna III
7.  Witkowska Małgorzata IVa
8. Sokołowska Małgorzata IVb
9. Łukasiewicz Angelika V
10. Fabczak Katarzyna VI
11. Kulesza Katarzyna VII
12. Kubiak Justyna VIII