HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp. Termin Tematyka spotkań
1. 13 (IIa, III, V, VI),

15 (0 – I, IIb)

 16 (IV, VII, VIII)

września

2021r.

 

1.     Spotkania z wychowawcami klas :

·       Zapoznanie/przypomnienie WO,

·       Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców,

·       Zapoznanie rodziców z planem wychowawcy klasowego,

·       Informacja o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w okresie pandemii koronawirusa,

·       kl. VIII – informacja o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, sposobach i formach dostosowania, zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych,

·       Opinia w sprawie dodatkowych dni wolnych.

2. 20, 21 października 2021r. 1.     Zebranie ogólne

2.     Spotkania z wychowawcami klas :

·       Informacja o postępach uczniów w nauce,

·       Informacja o zachowaniu uczniów.

3. 17, 18 listopada 2021r. 1.     Spotkania z wychowawcami klas :

·       Informacja o postępach uczniów w nauce,

·       Informacja o zachowaniu uczniów.

4. 15, 16 grudnia

2021r.

 

1.     Spotkania z wychowawcami klas :

·       kl. VIII- zapoznanie z wynikami próbnego egzaminu,

·       informacja o przewidywanych półrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach

z zachowania.

5. 26, 27 stycznia
2022r.
1.  Zebranie ogólne semestralne.

2.  Spotkania z wychowawcami klas :

·       Informacja o półrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania.

7.       23, 24 marca

   2022r.

1.     Spotkania z wychowawcami klas :

2.     Informacja o postępach uczniów w nauce,

3.     Informacja o zachowaniu uczniów.

 

8. 20, 21 kwietnia

2022r.

1.     Spotkania z wychowawcami klas :

·       Informacja o postępach uczniów w nauce,

·       Informacja o zachowaniu uczniów.

·       kl. VIII – informacja o zasadach przeprowadzania  egzaminów zewnętrznych, sposobach i formach dostosowania, zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych

9. 17, 19 maja

 2022r.

1.     Zebranie ogólne.

2.     Spotkania z wychowawcami klas:

·       Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

·       Informacja o ocenach z zachowania uczniów,

·       kl. III – informacja o wynikach Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.