Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

,, Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe ,,Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy”.

Do pracy konkursowej powinny być dołączony formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty dostarczę do klas).

Termin składania prac do szkoły do 29 .03 2022r.