Rok szkolny 2021/2022 - galeria foto

Uroczystość z okazji Odnowienia Sztandaru Szkoły
oraz Beatyfikacji Patrona - 10.09.2021

10 września 2021r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie odbyła się uroczystość z okazji odnowienia sztandaru szkoły oraz beatyfikacji naszego Patrona. Dzień ten zapisał się w historii naszej szkoły jako dzień szczególny i wyjątkowy. Była to dziejowa chwila dla naszej placówki.

    Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele św. Michała Archanioła w Płońsku , podczas której poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz tutejszej parafii. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawicie Gminy i Powiatu Płońsk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, ks. kan. Edmund Makowski, proboszcz parafii Radzymin pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, sponsorzy, Rada Rodziców, rodzice oraz społeczność szkolna.

    W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor szkoły, p. Dariusz Urbański,  wicedyrektor, p. Justyna Bartkowska oraz dostojni goście, którzy w swoich wystąpieniach nawiązali do symboliki najważniejszych wartości posiadania sztandaru, idei patrona szkoły i jego znaczenia dla kształtowania moralnych i patriotycznych postaw młodego pokolenia. Oprócz okolicznościowych przemówień nie zabrakło podziękowań skierowanych do fundatorów i darczyńców, dzięki którym możliwa była realizacja uroczystości odnowienia sztandaru. Na pamiątkę uczestnicy tak doniosłego wydarzenia dokonali symbolicznego wpisu w Księdze Pamiątkowej. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Całość widowiska poświęcona była Patronowi szkoły, nawiązywała do wartości, jakie krzewił Prymas Tysiąclecia: Kościół, Ojczyzna i rodzina.

    Piękny wystrój sali, odświętny ubiór uczniów potęgowały podniosły nastrój tego wydarzenia. Śmiało możemy stwierdzić, że 10 września 2021 roku to wielki i niepowtarzalny dzień dla całej społeczności szkolnej.

 

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022