Historia szkoły

Historia Naszej Szkoły

   Historia naszej szkoły ,o czym pewnie wszyscy nie wiedzą, sięga lat przedwojennych. Po pierwszej wojnie światowej szkolnym punktem

była wieś Raźniewo vel Dalanowo. Szkoła mieściła się w prywatnym domu pana Sokołowskiego. W 1930 r. przeniesiono ją do Siedlina, do

domu pana Dobrowolskiego. W 1936 r. do budynku dobudowano piętro, które służyło nauczycielom za mieszkania. Szkoła posiadała wtedy

stopień organizacyjny szkoły sześcioklasowej z dwuletnią klasą szóstą. Szkołą zarządzał kierownik (obecnie dyrektor).

Okres  okupacji

    Podczas okupacji dla naszej szkoły nastały ciężkie czasy, ponieważ hitlerowcy zorganizowali tu obóz karny. Gdy obóz przeniesiono,

budynek przygotowywano na siedzibę władz niemieckiego zarządu gmin. W ostatnich miesiącach mieściły się tu magazyny wojskowe.

Po wyzwoleniu szkoły, w 1945 r. rozpoczęła się normalna nauka.

                                            

Okres po wyzwoleniu

   W roku szkolnym 1945/46 uczęszczało ponad 240 dzieci, a uczyli ich między innymi tacy wspaniali nauczyciele jak: Irena i Tadeusz Zrzelscy,

 Nasierowska Pelagia i wielu innych znakomitych ludzi. Wkrótce otworzono klasę siódmą. Uczniowie naszej szkoły odnosili liczne sukcesy

i działali w różnego rodzaju kółkach  i brygadach, zajmując czołowe miejsca w konkursach powiatowych i rejonowych. Szkoła gwałtownie się rozwijała.

 

W kolejnych latach szkoła dalej rozwijała się .Obecnie nasza szkoła ma nowoczesną halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Dzięki niej uczniowie podnoszą

swą kulturę fizyczną a także dbają o zdrowie. Nasza szkoła uczestniczy także w programie Socrates-Comenius, którego celem jest współpraca szkół

takich jak nasza z europejskimi (głównie z Anglii, Niemiec czy Cypru). Organizowane są także liczne festyny dla dzieci i dorosłych. Myślę, że każdy

chciałby chodzić do takiej szkoły. Ważne, by szkoła stała się naszym drugim domem, dzięki któremu możemy poczuć się bezpieczni.