Hymn Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

Życie swoje zawierzyłeś

Matce, która nie umiera.

Płaszczem Jej kraj nasz okryłeś

Dokonując zawierzenia.

Nie złamali Cię wrogowie,

Ni więzienne kazamaty,

Myśl o Bogu a nie sobie

I nie straszne były kraty.

W Tysiąclecie Chrztu Ojczyzny

Lud zawiodłeś do Dziewicy,

Aby błagał o opiekę

W Jasnogórskiej Łask Krynicy.

Miłowałeś swą Ojczyznę,

Wrogów swoich kochać chciałeś,

W Bożej łasce, w miłosierdziu,

Papieża nam wychowałeś.

Niechaj Twoje myśli, słowa,

Życie, sławiące Maryję,

Będą nam drogą do Boga

I w pamięci naszej żyją.