Historia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaczyna się około roku 1930 w miejscowości Siedlin. Pierwsza wzmianka o tejże wsi podaje nazwę Siedlino, w powiecie płońskim, gmina Wójty – Zamoście, w której około 1871 roku stał 1 budynek murowany i 11 drewnianych.

Po I wojnie światowej szkoła mieściła się we wsi Dalanowo vel Raźniewo, w budynku Pana Sokołowskiego, około roku 1930 została przeniesiona do parterowego budynku Pana Józefa Dobrowolskiego w Siedlinie. Około 1936 roku zarząd Gminy Wójty – Zamoście dobudował piętro, przeznaczając pomieszczenia na mieszkania dla nauczycieli. W czasie okupacji w budynku szkolnym Niemcy urządzili obóz karny, w którym zginęło kilkadziesiąt osób. Gdy obóz przeniesiono do Grodźca budynek był przygotowywany na siedzibę niemieckich władz. W ostatnich miesiącach wojny istniały w szkole magazyny wojskowe.

Dnia 19 stycznia 1945 roku wyzwolony został Płońsk i ponownie otwarto polskie szkoły. Budynek został wyremontowany, a stoliki i ławki pochodziły z niemieckiego baraku. Organizacją placówki zajęła się Czesława Bierska.

Od 1 września 1945 roku rozpoczęły się lekcje. Pani Czesława Bierska funkcję kierowniczą sprawowała do 31 października 1945r. Nowym kierownikiem został p. Tadeusz Zrzelski, a nauczycielami byli: Irena Zrzelska, od 1 stycznia 1946 roku Nasierowska Pelagia.

Absolwenci szkoły w roku szkolnym 1949-1950

Dla uświęcenia i upamiętnienia miejsca obozu karnego 29 czerwca 1965 roku została odsłonięta przed budynkiem szkolnym tablica pamiątkowa. Fundusze wyasygnowane były przez Kółko Rolnicze w Siedlinie.

Obóz karny utworzony przez Niemców był miejscem kaźni i śmierci. Więźniami byli: Kazimierz Nosarzewski, Karol Sokołowski, K. Sieńko z Kuchar Żydowskich, P. Śmigrodzki i Pokorski. Wspomnienia świadków mówią o bestialskim traktowaniu więźniów. Kierownik Tadeusz Zrzelski na kartach kroniki podkreślił jak wielkie jest znaczenie pielęgnowania pamięci o historii i potrzebie utrwalania jej, która do tej pory była przekazywana z ust do ust.

Ważnym etapem rozbudowy szkoły był rok 1990, dobudowano oddział przedszkolny, salę gimnastyczną, szatnię, zmieniono oświetlenie, podłączono centralne ogrzewanie w całej szkole (dobudowano kotłownię). Boisko do kosza zostało zalane asfaltem, wykonano plac zabaw dla oddziału przedszkolnego.
Od 1994 roku Szkoła Podstawowa w Arcelinie została filią szkoły w Siedlinie.
18 grudnia 1998 roku oddano do użytku salę komputerową, w której uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności informatyczne. Zaś 23 marca 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”, którego dokonali Wójt Gminy Płońsk pan Aleksander Jarosławski oraz dyrektor Zespołu Szkół w Siedlinie, pan Dariusz Urbański.

Szczególnym dniem w historii szkoły był dzień 7 czerwca 2013r.

Jedyna i niepowtarzalna uroczystość nadania placówce imienia i przekazania sztandaru rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła w Płońsku koncelebrowaną przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Przewodniczący Rady Gminy Płońsk wręczył dyrektorowi dekret w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Siedlinie, czego dokonał ksiądz biskup. Społeczność uczniowska, rodzice i nauczyciele złożyli ślubowanie na sztandar szkoły po czym dokonano symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru. Motto uroczystości i występów artystycznych uczniów „Bóg, ojczyzna, człowiek”, to najważniejsze wartości, które cenił Prymas Polski w swoim życiu i kapłaństwie.
Po uroczystości Pan dyrektor szkoły Dariusz Urbański wiele słów wdzięczności skierował do tych, którzy przyczynili się do nadania imienia szkole. Dyrektor tak podsumował wielomiesięczne przygotowania do nadania imienia:
– „Wybraliśmy go na patrona, ponieważ jego szlachetność serca, męstwo ducha hartowane w surowej szkole moralnej, uczyniły z niego bohatera ojczystego kraju i Kościoła naszych czasów. Wielomiesięczna praca dydaktyczno-wychowawcza przybliżająca patrona, utwierdziła nas w przekonaniu, że chcemy być wierni jego ideałom. Zaimponował nam mocą ducha. To człowiek niezłomny i autentyczny, który pozostawił po sobie przeogromną skarbnicę idei i uczuć. Stefanie kard. Wyszyński, wielki prymasie, nasz patronie, z tobą wszystko będzie łatwiejsze, a w chwilach trudnych przypominać będziemy te słowa: (…) Każda wielka rzecz musi kosztować, musi być trudna. Tylko rzeczy małe są liche i łatwe (…)”

Dyrektorzy
Kierownicy (dyrektorzy szkoły)
1. Jan Pokrzywnicki 1930 r.
2. P. Ujazdowska
3. Józefa Charzewska 1939 r. – 1943 r.
4. Czesława Bierska 1.II. 1945 r. – 31.X.1945 r
5. Tadeusz Zrzelski 31 X 1945 r. – 1965 r.
6. Stanisława Szwarczewska 1965 r.-1966 r.
7. Stanisław Rolka 1966 r. – 1977 r.
8. Elżbieta Gołębiewska 1977 r. – 1981 r.
9. Krzysztof Biernatowicz 1981 r. – 1983 r.
10. Stanisława Zwierzchowska 1983 r.- 1987 r.
11. Jerzy Krajewski 1987 r. – 2002 r.
12. Dariusz Dominik Urbański 2002 r. – do chwili obecnej.