Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Dariusz Urbański – dyrektor szkoły

mgr Justyna Bartkowska – wicedyrektor

Rada Pedagogiczna

Nazwisko i imię Przedmiot Wychowawca
1. Bartkowska Justyna edukacja wczesnoszkolna/logopedia  Kl. III
2.  Bieńkowski Zbigniew religia
3.  Gizińska Bożena biologia
4.  Gołębiowska-Zabłocka Wioleta oddział przedszkolny
5. Grabowska Ewa biblioteka
6. Grąbczewska Marta nauczyciel wspomagający
7. Grąbczewska Monika edukacja wczesnoszkolna; informatyka  kl. I
8. Grąbczewski Grzegorz informatyka
9. Kłysiak Marlena j. angielski; biologia
10. Kowalewska Katarzyna historia; WOS; geografia  Kl. VIII B
11. Kriks Jakub wychowanie fizyczne
12. Krysiak Danuta muzyka
13. Kucińska Anna edukacja wczesnoszkolna; język angielski; świetlica  Kl. II B
14. Kuciński Adam wychowanie fizyczne
15. Leszczyńska Anna j. rosyjski; j. polski  Kl. IV
16.  Ludwiczak Anna fizyka, matematyka
17. Łubińska Małgorzata psycholog
18. Mak Joanna oddział przedszkolny
19. Młotkowska Monika terapia pedagogiczna; nauczyciel wspomagający
20. Nec Jolanta j. niemiecki
21. Oracka Elwira edukacja wczesnoszkolna  Kl. II A
22. Paradowska Beata edukacja wczesnoszkolna; nauczyciel wspomagający  Kl. VII A
23. Przedpełska Ewa oddział przedszkolny; nauczyciel wspomagający
24. Radomska Sylwia matematyka; fizyka  Kl. V
25. Sadowska Małgorzata j. polski  Kl. VIII A
26. Sadowska Marzena religia  urlop zdrowotny
27. Skonieczna Zofia plastyka; technika; terapia pedagogiczna  Kl. VI
28. Tomczewska Barbara edukacja wczesnoszkolna; matematyka  urlop zdrowotny
29. Urbańska Elżbieta pedagog
30. Urbański Dariusz j. angielski; pedagog; EDB
31. Zarzycka Sylwia religia
32.  Zientarska Lidia  chemia; przyroda; technika  Kl. VII B
33.  Żochowski Piotr EDB