Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy rodziców i nauczycieli w maju 2022 roku. Zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000970609 (SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, 90-928 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 37). Dla podmiotu STOWARZYSZENIE SZKOLNEJ TURYSTYKI ROWEROWEJ „ROWEROWE SIEDLINIAKI” dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji i Innych Organizacji Społecznych lub Zawodowych:

Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000970609

Data dokonania wpisu 10.05.2022r.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Podstawowe cele i metody działania stowarzyszenia określa jego statut.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest:

  • popularyzowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Płońsk, sąsiednich Gmin, a także na terenie całej Polski, poznanie otaczającej przyrody, krajobrazów i miejscowości, zwiedzanie obiektów kulturalnych, zapoznanie z przeszłością historyczną danego regionu;
  • zdobywanie i kształtowanie kondycji sportowej
  • wypracowanie samodzielności, zaradności, szacunku do historii regionu, rozwijanie umiejętności współżycia w zespole i aktywności społecznej, obcowanie z ludźmi i przyrodą, przyswajanie umiejętności aktywnego wypoczynku i zasad higieniczna – zdrowotnych podczas wycieczek;
  • tworzenie warunków dla rozwoju i realizacji rowerowych zawodów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu jego członków oraz ofiarności sponsorów i darczyńców.

Zwracamy się z ogromną prośbą o wparcie naszych działań poprzez przekazanie środków finansowych na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Zapewniamy, że Państwa pomoc zostanie właściwie spożytkowana.

Nr konta na który można dokonywać wpłat:

87 1240 3477 1111 0011 1902 7047

PRZEKAŻ NAM 1,5 % PODATKU!

Szanowni Państwo,

wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2022, będą Państwo mogli kolejny raz podjąć decyzję o przeznaczeniu 1,5 % swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli  wybiorą Państwo właśnie Stowarzyszenie Szkolnej Turystyki Rowerowej „ROWEROWE SIEDLINIAKI” i nasze cele związane z propagowaniem turystyki rowerowej.

WAŻNE!!!!  W punkcie CEL SZCZEGÓŁOWY wstaw: SSTR SIEDLINIAKI 11657

Plakat

 

UWAGA!!! UWAGA!!!

Miło nam poinformować, że SSTR „ROWEROWE SIEDLINIAKI” otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 złotych.

Szczegóły poniżej:

DOTACJA

Zapraszamy również na Facebooka „Rowerowych Siedliniaków”: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089936593840