Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

Siedlin, ul. Jana Pawła II 12
09 – 100 Płońsk, tel. 0-23 662 – 31-48

ZAKUPI

wyposażenie (podstawowe) w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Wykaz zamówienia w załączeniu.

Oferty prosimy składać na adres: spsiedlin@gazeta.pl

lub w formie pisemnej w sekretariacie szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

Siedlin, ul. Jana Pawła II 12
09 – 100 Płońsk

do dnia 2 czerwca 2022r., do godz. 15:00

Wykaz zamówienia:

– wyposażenie podstawowe