Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

Siedlin, ul. Jana Pawła II 12
09 – 100 Płońsk, tel. 0-23 662 – 31-48

ZAKUPI

słomę suchą sprasowaną pszenną lub żytnią dla potrzeb kotłowni szkolnej w sezonie grzewczym 2021/2022.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Siedlinie

do dnia 1 października 2021r.

Formularz oferty do pobrania na stronie szkoły www.spsiedlin.pl lub w sekretariacie szkoły.

Dariusz Urbański
Dyrektor szkoły

formularz do pobrania