ŚP Jerzy Radziwonka lubił jeździć rowerem, napawać się przyrodą, jej dźwiękami, zapachami, kolorami. Uwielbiał to nie tylko ze względu na walory zdrowotne, ale również możliwość spędzenia wolnego czasu z przyjaciółmi. Dziennie lubili pokonywać po drogach gminnych i powiatowych nawet 60 km…

RAJD

Pomysł uczczenia śp. Jerzego Radziwonki pojawił się bardzo szybko po jego odejściu. Nikt nie miał wątpliwości, że rajd rowerowy to najbardziej trafiona forma. Jego pierwsza edycja odbyła się miesiąc po śmierci nauczyciela, w roku szkolnym 2020/2021.

Kolejne odbywać się będą cyklicznie, w kolejnych latach szkolnych.