Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

Ocena działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnych 2020/2021

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. (spsiedlin.blogspot.com)

Arkusz klasyfikacji – I etap edukacyjny

Arkusz klasyfikacji – II etap edukacyjny

Arkusze ocen – klasa IV

Arkusze oceń – klasy V-VI

PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-OPIEKUNCZO-DYDAKTYCZNEJ w oddziałach przedszkolnych

PODSUMOWANIE REALIZACJI PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OPINIA-WYCHOWAWCY-DZIECKO-SZKOLNE

OPINIA-WYCHOWAWCY-DZIECKO-PRZEDSZKOLNE.docx

OPINIA-NAUCZYCIELA-POLONISTY.docx

OPINIA-NAUCZYCIELA-MATEMATYKI.docx

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA LUB OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU